Biblioteka Otwartej Edukacji

e-podręczniki

Biblioteka Otwartej Edukacji

Celem powstania Biblioteki Otwartej Edukacji jest uwolnienie jak największej ilości zasobów edukacyjnych i udostępnienie ich szeroko rozumianym środowiskom edukacyjnym. Podejmujemy się wyzwania jakim jest budowa wirtualnych bibliotek e-podręczników, poradników, tutoriali i innych materiałów dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkół. Biblioteki wolnych zasobów edukacyjnych zawierają serie cyfrowych woluminów z różnych dyscyplin wiedzy. Udostępniane pozycje zostały poddane digitalizacji w sposób umożliwiający ich użytek zarówno on-line jak i pobranie ich do własnego urządzenia.

Misja

Zespół zgromadzony wokół przedsięwzięcia tworzenia Biblioteki Otwartej Edukacji jest przeświadczony o tym ze każdy człowiek, niezależnie od pozycji społecznej, zamożności czy miejsca zamieszkania ma prawo do swobodnego dostępu do zasobów umożliwiających mu naukę i rozwój osobowy w jego indywidualnym zakresie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. Zgodnie z dewizą "is a do it yourself" wierzymy że każdy człowiek posiadający dostęp do zasobów wiedzy może kształcić się samodzielnie. Tworząc i udostępniając wolne zasoby edukacyjne kierujemy się ideami wolnej i otwartej edukacji:

Zasoby

W kolekcjach Biblioteki Otwartej Edukacji znajdują się cyfrowe woluminy z dowolnej dziedziny wiedzy. Pozycje te składają się z implementacji opracować udostępnionych na wolnych licencjach oraz z cyfrowych wersji pomocy dydaktycznych i podręczników nadsyłanych przez placówki oświatowe. Pozycje, których autorzy udostępniają swe treści na wolnych licencjach są prezentowane w otwartych bibliotekach, natomiast zasoby, których licencje zastrzegają prawo do swobodnej publikacji dostępne są wyłącznie dla ich właścicieli, bibliotek szkolnych. Wiele opracowań prezentowanych w bibliotekach wzbogaconych jest o multimedia obrazujące treści podające Takie wirtualne woluminy nazywamy multibookami.

Prawa autorskie

 Biblioteka Otwartej Edukacji prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Nasze zbiory zawierają materiały edukacyjne udostępniane na wolnych licencjach. Znajdujące się w katalogach publikacje udostępnione są na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Licencji tej nie podlegają pozycje, w których oznaczone zostały inne warunki.